УМБАЛСМ „Н. И. ПИРОГОВ” ЕАД
Българското Дружество по Спешна Медицина
Катедра по Спешна Медицина - Медицински Университет София
Съюз на Научните Медицински Дружества

Организират:                                                                                   

ПЪРВИ  НАЦИОНАЛЕН  КОНГРЕС ПО СПЕШНА  МЕДИЦИНА

Водеща тема: Критични състояния в доболничната и болничната Спешна медицина.

Време на провеждане: 22-24.11.2013 г.

Място на провеждане: хотел Хилтън, София

Официален език: български

E-mail: congres_bulsem@pirogov.bg

Такса за участие:

 

Предварителна регистрация
(преди 20.11.2013 г.)

Регистрация на място

Членове на БДСМ

без такса 

без такса 

Нечленове на БДСМ

50.00 лв 

70.00 лв

Студенти

10.00 лв 

10.00 лв