Седалище

Телефони

Адрес

Име, длъжност

Мобилни

телефони

Ел. поща

ЦСМП

Ямбол

046/661804

046/661806

Факс:

046/661805

гр. Ямбол

ул.”Панайот

Хитов” 30

Директор

д-р Веселина Михайлова

Коева

046/661805

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Районна координа-ционна

централа /РКЦ/

 

150; 112;

гр. Ямбол

ул.”Панайот

Хитов” 30

Директор

д-р Веселина Михайлова

Коева

046/661805

-

ФСМП

Ямбол

150; 112;

046/661798

гр. Ямбол

ул.”Панайот

Хитов” 30

Завеждащ

ФСМП Ямбол

д-р Атанас Ангелов Парушев

0887609553

-

ФСМП

Елхово

 

150; 112;

гр. Елхово

ул. „Чаталджа”3

Завеждащ

ФСМП Елхово

Д-р Стефан Тодоров Капинков

0884303113

-

ФСМП

Болярово

 

150; 112;

гр.Болярово

Ул.”В.Левски”10

Отговорник

ФСМП Болярово

М.ф. Иванка Димитрова Димова

0884303120

-

ФСМП

Стралджа

 

150; 112;

гр. Стралджа

пл.”Демокрация”1

Отговорник

ФСМП Стралджа

М.ф.Галя Йорданова

Христова

0884303110

-

ФСМП

Войника

 

150; 112;

с.Войника

ул.”Ленин”50

Отговорник

ФСМП Войника

М.ф.Виолета Алексиева Иванова

0884303107

-

ФСМП

Скалица

 

150; 112;

с.Скалица

ул.”Александър

Стамболийски”1

Отговорник

ФСМП Скалица

М.ф. Господинка Стоянова Мармарова

0884303121

-

ФСМП

Тенево

 

150; 112;

 

с. Тенево

ул. „Дядо Теньо”1

Отговорник

ФСМП Тенево

М.ф.Василка Христова Вандева

0885753530

-

Административно

-стопански сектор:

 

 

 

 

 

 

Гл.счетоводи-тел

 

Счетоводител

 

И О Т

Касиер

Началник автотранспорт

Гл.медицинска сестра

046/661806

 

 

 

 

 

 

 

 

046/661804

 

 

гр. Ямбол

ул.”Панайот

Хитов” 30

Ирина Г. Гинева

 

Йорданка Периклиева

 

Елена Господинова

Недялка Донева

Христо Христов

 

Веселина Иванова

 

 

0887235422

 

 

 

0884303130

0884217448

0884303133

0887750417

 

0884303100

 

 

 

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.