Информация по чл.22 бал.2т.14 от ЗОП м. декември 2014 г.

Информация за изпълнение на договор за обществена поръчка с предмет" Доставка на горива за транспорт на ЦСМП Ямбол през 2014 година"

Информация за датата и основанието за приключване на договор/Чл.22 б ал2 т.15/

Информация по чл.22б.ал.2 т.14 от ЗОП за м.януари 2015 г.-публикувано на 16.02.2015г.

Информация по чл.22б ал.2 т.14 от ЗОП за месец февруари 2015г. - публикувано на 16.03.2015г

Информация по чл.22б, ал 2 т.14 от ЗОП за месец март- публикувано на 15.04.2015г.

Информация за освобождаване на гаранция за изпълнение на договор  - публикувана на 08.05.2015 г.

Информация  по чл.22 б ал.2 т.14 от ЗОП за месец април 2015г - публикувано на 08.05.2015г.

Информация по чл.22б ал2 т.14 от ЗОП за месец май 2015г. - публикувано на 17.06.2015г.

Информация по чл.22 б т.14 от ЗОП за месец юни 2015г.  публикувано на 15.07.2015г.

Информация по чл.22 б т.14 от ЗОП за месец юли 2015г.  публикувано на 19.08.2015г.

Информация по чл.22б т.14 от ЗОП за месец август 2015г- публикувано на 07.09.2015г.

Информация по чл.22б т.14 от ЗОП за месец септември 2015г- публикувано на 08.10.2015г.

Информация по чл.22 б ал.2 т.14 от ЗОП за месец октомври 2015г.- публикувано на 16.11.2015г.

Информация по чл.22 бал.2т.14 от ЗОП за месец ноември 2015г.-публикувано на 11.12.2015г.

Информация по чл. 22 бал. 2 т.14 от ЗОП за месец декември 2015г.- публикувано на 15.01.2016г. 

Информация по чл.22 бал. 2т.14 от ЗОП за месец януари 2016г.-публикувано на 15.02.2016г.

Информация по чл.22 б ал.2 т.14 от ЗОП за месец февруари 2016г.- Публикувано на 15.03.2016г. 

Информация по чл.22 ал.2 т.14 от ЗОП  за месец март 2016г-публикувано на 04.04.2016г.

Информация по чл.22 ал.2 т.14 от ЗОП за месец април -публикувано на 13.05.2016г.

Информация по чл.22 ал.2 т.14 от ЗОП за месец май 2016г. - публикувано на 06.06.2016г.

Информация по чл.22 ал.2 т.14 от ЗОП за месец юни 2016г. - публикувана на 20.07.2016г. в 12:05 часа

Информация по чл.22 б ал.2 т.14 от ЗОП за месец Юли 2016 г. - публикувано на 19.08.2016г в 15:40

Информация по чл.22 б ал.2 т.14 от ЗОП за месец Август 2016 г. - публикувано на 16.09.2016г в 11:28

Информация по чл.22 б ал.2 т.14 от ЗОП за месец Септември 2016 г. - публикувано на 18.10.2016г в 13:37

Информация по чл.22 б ал.2 т.14 от ЗОП за месец Октомври 2016 г. - публикувана на 18.11.2016г. в 15.20ч.

Информация по чл.22 б ал.2 т 14 от ЗОП за месец ноември 2016г- публикувана на 12.12.2016г в 10:15 ч.

Информация по чл.22 б ал.2т.14 от ЗОП за месец декември 2016г- публикувана на 19.01.2017г в 14.00 часа